Prehlásenie k Ochrane Osobných Údajov

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zasielanie objednaného tovaru a komunikáciu so zákazníkmi. Osobné údaje sú nevyhnutné k tomu, aby sme s Vami mohli uzavrieť zmluvu a v prípade, ak nám osobné údaje (meno, priezvisko, adresa, email a telefónne číslo) neposkytnete, potom s Vami nemôžeme uzatvoriť zmluvu.

Osobné údaje poskytnuté pri uzatvorení zmluvy uschovávame za účelom archivácie. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete uviesť do poznámky k objednávke „žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení“

Prevádzkovateľ internetového obchodu MATÚŠ TAHOTNÝ AUTODOPRAVA (kontakty) týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou členského pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.

Podľa § 21 ods. 1 e) a § 22 má dotknutá osoba právo požadovať od prevádzkovateľa opravu a doplnenie osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov. Za týmto účelom nás prosím kontaktujte mailom na info@pilot-store.sk

Za účelom zistenia, aké údaje sme o Vás zozbierali, môžu registrovaní zákazníci použiť tlačidlo "moje osobné údaje", ktoré je prístupné po prihlásení sa do Vášho zákazníckeho účtu. Neregistrovaní zákazníci nás môžu za týmto účelom kontaktovať mailom na info@pilot-store.sk

Podľa § 21 ods. 1 f) má dotknutá osoba právo podať návrh na začatie konania podľa § 100.

Prevádzkovateľ informačného systému použitého na webovej stránke www.pilot-store.sk  sa súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu. Za týmto účelom nás prosím kontaktujte mailom na info@pilot-store.sk a v predmete správy môžete použiť napríklad výraz "zabudnúť moje údaje".